فوریه 25, 2017

گلیسرین خام

Heading گلیسرین خام : گلیسرین خام یک مایع به رنگ قهوه ای تیره و ویسکوز میباشد. این فراورده محصول عملیات ترنس استریفیکشن روغن های خام خوراکی […]
فوریه 25, 2017

گلیسرین تصفیه شده

Heading گلیسرین تصفیه شده : گلیسیرین از نظر شیمیایی یک الکل سه عامله است که تحت عنوان گلیسرول نیز شناخته میشود. این ماده محصول جانبی مواد […]