فوریه 27, 2017

اسید اویل سویا – آفتابگردان

Heading اسید اویل سویا – آفتابگردان : در طی خنثی سازی روغن سویا یا آفتابگردان بخش صابونی بدست آمده در استخر اسیدی جمع آوری شده سپس […]
فوریه 27, 2017

رزیدیوو

Heading رزیدیوو : رزیدیوو فرآورده های جانبی حاصل از پالایش و تصفیه و فرایندسازی اسیدهای چرب می باشند. در رابطه با کاربرد این مواد، بطور عمده […]
فوریه 27, 2017

اسید چرب پالم

Heading اسید چرب پالم : اسید چرب پالم که تحت عنوان PFAD نیز شناخته میشود بعنوان غذاهای حیوانات و هم چنین صنعت صابون سازی بکار گرفته […]
فوریه 27, 2017

اسید چرب کلزا

Heading اسید چرب کلزا : اسید چرب کلزا حاصل فرایندسازی و عملیات جانبی و تصفیه تحت تقطیر خلا روی روغن کولزا می باشد. در رابطه با […]
فوریه 17, 2017

اسید اولئیک

Heading اسید اولئیک: اسید اولئیک بخش اصلی این محصول می باشد که اولئینهایی بصورت اسید چرب مایع می باشند. مایع بودن و ویژگی های فیزیکی این […]
فوریه 17, 2017

اسید چرب سویا درجه 2

Heading اسید چرب سویا درجه 2: اسید سویا درجه 2 حاصل فرایندسازی و عملیات جانبی و تصفیه تحت تقطیر خلا روی روغن سویا می باشد. در […]